HORARIS SESSIONS DIMARTS DE NOVEMBRE I DESEMBRE

HORARIS SESSIONS DIMARTS DE NOVEMBRE I DESEMBRE
Descarrega't aquí el tríptic de novembre i desembre

 

dimarts 6 d’octubre de 2020


GLORIA MUNDI

Robert Guédiguian.França, 2019

amb: Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin, Gérard Meylan iAnaïs Demoustier

VO en francès amb subtítols en castellà. 107 minuts

 

Robert Guédiguian, sempre fidel als seus principis ideo-lògics,expressaenlasevanovapel·lículalanecessitatderecuperar el costat més humà de les persones.En aquest senzill drama familiar, la bondat, l’afecte i la gene-rositat esdevenen els recursos salvadors d’una família asset-jada per la fatalitat.Manifesta Guédiguian que «allà on regna el capitalisme, aquestacaba esclafant les relacions fraternals, socials i solidàries perquètan sols subsisteixi entre els éssers humans l’interès i l’afany pelsdiners». I és el que aquesta pel·lícula tan mesurada com om-brívola vol comunicar, mitjançant la història d’una família reconstituïda.La pel·lícula segueix la trajectòria d’un home, Daniel, qui,després de sortir de la presó, decideix tornar a Marsella, onviu Sylvie, la seva ex dona. Aquesta li acaba d’anunciar queés avi, ja que Mathilda, la filla d’ambdós, acaba de tenir unanena a qui han posat per nom Glòria. Tot ha quedat enrerei cadascú ha refet la seva vida. I, en anar a conèixer la recentnascuda, Daniel descobreix una família recuperada que llui-ta amb totes les seves forces per no enfonsar-se. Però lamala sort fa que es trenqui el precari equilibri i aleshoresDaniel decideix fer el que calgui per ajudar-los. Aquest gestde generositat acaba teixint una fina xarxa sobre la que re-construir una nova família.

 

TRÀILER                                                      CINE 2000

 

 dimarts 13 d’octubre de 2020


LAS BUENAS INTENCIONES

(LES BONNES INTENTIONS)

Gilles Legrand.França, 2018

amb: Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Claire Sermonne iPhilippe Torrenton

VO en francès amb subtítols en castellà.104 minuts

 

Isabelle és addicta a les causes benèfiques. Sempre està fluc-tuant d’una causa humanitària a una altra. Sovint utilitza la seva filantropia com una manera de sentir-se culpable amb la seva família i els seus amics. L’arribada d’una carismàticabenefactoraalcentresocialontreballaamenaçalasevapo-sició. Com una forma de restaurar la seva reputació, la im-placable Isabelle decideix, costi el que costi, obrir una auto-escola per a refugiats a París.«En la seva cinquena pel·lícula Gilles Legrand aconsegueix ela-borar una comèdia dramàtica que mai s’excedeix en cap dels seustons narratius. Hàbilment, aconsegueix connectarl’espectadoramb una història que hagués pogutesdevenir una trivial successióde tòpics, El cineasta tenia molt clar que calia evitar caure en eldrama social i el que preté es riure’s d’aquelles situacions, jugantamb aquells clixés i conjugant encertadament els actors amb elsseus personatges. Evidentmentqui destaca en la funció és la sem-pre excel·lent Agnès Jaoui, que congenia aquí a la perfecció ambalguns no actors o intèrprets primerencs que transmeten una grancredibilitat a aquesta pel·lícula que oscil·la entre el classicisme ila provocació.»

 

TRÀILER                                                      LA VANGUARDIA

 

 dimarts 20 d’octubre de 2020


CURIOSA

Lou Jeunet.França, 2019

amb: Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe,Camélia Jordana i Amira Casar

VO en francès amb subtítols encastellà.107minuts

 

Retrat de Marie de Régnier, escriptora influent i lliurepen-sadora francesa de principis del segleXXquevareivindicaren els seus escrits el sexe, la curiositat pel cos i l’erotismecom a alliberament. El film, precís, bo i que amb algunesconcessions estètiques, se centra en la relació que Marie—casada amb un poeta burgès i conservador per pagar elsdeutes del seu progenitor— va mantenir amb Pierre Louÿs,escriptor, fotògraf, erotòman i autor de la coneguda no-vel·laLa mujer y el pelele.Inconformista, moderna, avançada al seu temps, Marie deRégnier fou tot això i molt més. La vida de l’aclamada es-criptora francesa és carn de pel·lícula: matrimoni concer-tat, despertar sexual, infidelitat, autodescoberta...Curiosaaborda amb pèls i senyals el procés d’emancipaciópersonal i el viatge cap a la llibertat sexual d’aquesta dona a la França aburgesada i plena de prejudicis de finals delsegleXIX, que posa el focus en el seu apassionat romançode joventut amb el seu amant Pierre Louÿs. Marie, que co-mença essent una dona supeditada al desig masculí, unsimple objecte sexual que posa davant la càmera de fotosde Pierre, aviat esdevé la mestressa del seu propi cos i dela seva sexualitat.

 

TRÀILER                                                                            SENSACINE

 

 

dimarts 27 d’octubre de 2020


UN HOMBRE FIEL

(L’HOMME FIDÈLE)

Louis Garrel.França, 2018

amb: Louis Garrel, Lætitia Casta, Lily-Rose Depp I Joseph Engel

VO en francès anb subtítols en castellà. 75 minuts

 

Abel és a punt de sortir de casa un matí qualsevol quan Marianne, la seva parella, l’acomiada amb una confessióinsòlita: el deixa per casar-se amb el seu amant —que ésel millor amic d’ell—, de qui n’espera un fill.No sorprèn tant el moment com la naturalitat amb què totsdos ho viuen. Allò que segueix és una comèdia romàntica,plenadesorpresesidegirsdeguió,queabordal’etern dilema entre amor i desig amb senzillesa, agilitat i desim-boltura. Garrel va retratant el discórrer de la vida dels per-sonatges a través de pinzellades quotidianes amb les quees pot identificar qualsevol espectador. Passejades urba-nes, converses en restaurants, trobades fortuïtes al carrer,reforçades per la música i rematades per foses en negre.L’acció avança amb el pensaments enoffdels protagonis-tes:Abel,elmascleburlat;Marianne,lasevapromesain-fidel, a qui aspira a reconquerir quan ella enviuda; i Eve, lagermana petita del difunt, enamorada en secret d’Abel desque era una nena i que ara, ja dona, se sent capaç de se-duir-lo. Un triangle romàntic amb unes dones que juguenles seves cartes amb convicció i li donen una lliçó a ungalant instal·lat en un desconcert masculí molt segleXXI.

 

TRÀILER                                                                     FOTOGRAMAS